kiarang_alaei on Instagram

Kiarang Alaei

To me photography is to expose moments which are trivial, yet distinguished & brilliant merely owing to a touch of innocence or humanity they contain.

http://kiarang.photo/
1 day ago

دعوت به افتتاح نمايشگاه "وضعيت چهارم" پسفردا، جمعه ٢٨ دى ٩٧ ساعت ١٦ تا ٢٠ تهران، خيابان نوفل لوشاتو، كوچه لولاگر، شماره ٥، ورودى حياط، پروژه هاى آران ويدئو: سيدحميدرضا سادات فاطمى

2.6K136
3 day ago

وضعيت چهارم نمايشگاه انفرادى كيارنگ علايى + پورتفوليوى عكاس در "پروژه هاى آران" افتتاح؛ جمعه ٢٨ دى ٩٧ | ساعت ١٦ تا ٢٠ ادامه نمايشگاه؛ تا ١٩ بهمن ٩٧ تهران، خيابان نوفل لوشاتو، كوچه لولاگر، شماره ٥، ورودى حياط، پروژه هاى آران بخشى از استيتمنت نمايشگاه: برای من گیلان یک غافلگیری بزرگ نیست، صبری بزرگ است. صبری برای به بار نشستن. صبری به اندازه توم بیجار گرفتن، صبری برای تیمارداری توم ها، صبری به اندازه نشستن روناس و نمک به جان ماهی سفید و شور کردن آن. صبری به ظرافت تخم های ابریشمی که زنان گیلانی، آن ها را در کاغذی می ریزند و زیر لباس خود در مجاورت پوست بدن شان می گذارند تا به گرمای پوست، کم کم شکفته شود و کرم ابریشم متولد شود. صبری بدون حرف برای مردهایی که از رودخانه ای بی ماهی، انتظار ماهی گرفتن دارند و کماکان با قلابی در آب، همان جا ایستاده اند.

2.8K176
7 day ago

Pretty thrilled to see my photos on  @apple tonight. Thrilled and honored. Thanks to creative team of  @apple for featuring some piece of my projects on apple.  #Repost  @apple “The remains.”  #ShotoniPhone by Kiarang A.  @kiarang_alaei

5.5K135
11 day ago

Cinéma vérité Oh Dark Hundred By: Kiarang Alaei Camera: Seyed Hamid Fatemi Originally Music: Keivan Alaei Sound Mixing: Amir Mobaraki 60” | Plan-Sequence | January 2019

2.7K74
Advertisement
18 day ago

Here a fogy day of “Karoon” river and massive buffalos passing through the river to get in to the water and swimming. As the weather is warm buffalos spend most of their time swimming and enjoying in Karoon river. That’s how they try not to get dehydrated. They are incredibly important to people living along the eastern side of the river Karoon. Centuries ago their way of life depended on buffalos and they were mostly buffalo farmers. These people lives in the margin of the city and in the eastern south of the river in “buffalo district” | December 2018 | ©Kiarang Alaei | در روز مه آلود كارون، گاوميش هاى بزرگ براى آب تنى كردن در رود كارون حركت مى كنند. در گرماى هوا گاوميش ها اغلب وقت شان را به آب تنى مى گذرانند، اين يكى از راه هايى است كه آنها شاداب باقى بمانند و پوست بدن شان خشك نشود. گاوميش براى ساكنين حاشيه شرقى كارون بسيار مهم است و چند قرن پيش شغل غالب اين مردمان پرورش گاوميش بوده است. اين مردم در محله گاوميش آباد زندگى مى كنند

6.3K269
25 day ago

It is a longtime tradition for the youth of buffalo district to raise buffalos near the river Karoon at a very young age. The buffalos, quiet and friendly animals, domesticated in rural areas, have been supporting people in making a living. Sometimes They are named by their caring owners.| December 2018 | ©Kiarang Alaei | جوانان محله گاومیش آباد کوت عبدالله به رسم سنت دیرینه زندگی در این محله، از سنین پایین به پرورش گاومیش در حاشیه رود کارون می پردازند. گاومیش ها در اقتصاد این منطقه نقش اصلی را بازی می کنند و به امرار معاش صاحبان خود کمک می کنند. آن ها گاهی برای گاومیش هایشان اسم انتخاب می کنند، خوی آرام گاومیش ها، آن ها را به موجوداتی قابل کنترل و بهره برداری تبدیل می کند.

4.9K168
1 month ago

Valad, aged 44, spends his time at the eastern side of the river near Buffalo district after fishing traditionally in Karoon. "I enjoy the soothing river sound and relax with the sound of buffalo herds walking by" he says.| December 2018 | ©Kiarang Alaei | ولد چهل و چهار ساله، اوقات استراحتش را بعد از ماهی گیری به روش سنتی، در حاشیه ى شرقی رود کارون و در کنار محله ى گاومیش آباد می گذراند. او می گوید صدای رود و حرکت دسته جمعی گاومیش ها به او آرامش می دهد.

4.4K112
1 month ago

Buffalos are mainly regarded as family members as they have been their companion to make a living since long years ago. They are incredibly important to people living along the eastern side of the river Karoon. Centuries ago their way of life depended on buffalos and they were mostly buffalo farmers. Now people in that area give names to their buffalos and spend their lives keeping and raising buffalos. | December 2018 | ©Kiarang Alaei | گاومیش ها عضوی از خانواده محسوب می شوند، چرا که سالیان دراز در کنار یک خانواده به اقتصاد و امرار معاش آن کمک می کنند. گاومیش برای ساکنین حاشیه شرقی رود کارون از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است و چند قرن پیش شغل اغلب ساکنین اهواز گاومیش داری بوده است. آن ها معمولا روی گاومیش ها اسم می گذارند و زندگی روزمره شان با نگهداری و پرورش گاومیش می گذرد.

3.8K113
Advertisement
1 month ago

An old fisherman is sitting on rocks to rest after traditional fishing in the river Karoon. Due to over-exploitation, agricultural and industrial pollution of water, the fish population has largely decreased. | December 2018 | ©Kiarang Alaei | پیرمرد ماهى گیر بعد از ماهی گیری به روش سنتی، روی تخته سنگ های ساحلی رودخانه کارون استراحت می کند. در سال های اخیر به دلیل بهره برداری بی رویه از آب کارون و آلودگی های کشاورزی و صنعتی، جمعیت ماهی های این رودخانه به شدت کاهش یافته است.

8.4K379
1 month ago

It is particularly tough to live up the green hills of Gilan. As the autumn comes, hill towns and villages face environmental extremes like cold weather, rain, constant mist and humidity. Members of families living in those areas split chores that have to get done daily and help each other carry the burden of life. Women usually do the housework, cleaning, washing, gardening and farming chores while men take care of livestock, graze them and take responsibilities of all outside works | November 2018 | ©Kiarang Alaei | زندگی در ارتفاعات گیلان مصائب خاص خود را دارد، با آغاز فصل پاییز هوای سرد با رطوبت بالا و بارندگی و مه، در بیشتر روزهای فصل فضای روستاها و شهرهای واقع در ارتفاعات گيلان را دربر می گیرد. در این شرايط معمولا وظایف زندگى تقسیم می شود: زن ها در حریم داخلی خانه به باغبانی و شستشو و کشاورزی می پردازند و مردها مسوول چرای گوسفندان و چوپانی و کارهای بیرون از حریم خانه اند.

5.6K103
2 month ago

Young woman and her mother in law are doing the housework and playing with children. They spend some hours a day caring for chicken flock and tamed animals. Their village lies in the heart of a valley away from drives and beaten tracks. The village kids don't often get to see city till teenage years and stay in remote houses with wooden ceilings and mud coated walls. Houses in this village are mostly yellow to break the fog in the cold seasons.| November 2018 | ©Kiarang Alaei | زن جوان به همراه مادر شوهرش در حال انجام امور خانه و بازی با فرزندش است، آن ها ساعاتی از روز را مشغول رسیدگی به مرغ ها و حیوانات اهلی شان هستند، محل زندگی آن ها، روستایی در اعماق دره است و از جاده اصلی و ماشین رو فاصله زیادی دارد، بچه ها اغلب، شهر را تا نوجوانی نمی بینند و همه ایام در همین روستای دورافتاده و کم جمعیت زندگی می کنند، خانه آن ها سقفی چوبی دارد و دیوارها را با آمودی از گِل می پوشانند و رنگ آن را زرد می زنند تا در فصول سرد سال، مه شکن باشد و به ديد بهتر كمك كند

5.6K210
2 month ago

A green paykan parked at Asalem to Khalkhal road side. Iran's Arrow (paykan) dating back to over 51 years ago played an important role in every day life of the past generation. Emblematic of iran's industrialization in the 50s, it is alive in the culture and history of the country like old vintage cars in the world such as volkswagen for german, citroen for french, ford for american & honda for japanese | October 2018 | ©Kiarang Alaei | پیکان سبز در حاشیه جاده سرسبز اسالم به خلخال بدون سرنشین پارک شده است. اين ماشين قدمتى بيش از پنجاه و یک سال در ايران دارد و بخشى از واقعيت زندگى ايرانيان در دهه هاى گذشته است و نمادى از صنعتى شدن ايران در دهه پنجاه، پیکان ماشینی است متعلق به تاریخ ایرانیان و برای ایرانیان آن قدر مهم و شریف است که فولکس برای آلمانی ها، سیتروئن برای فرانسوی ها، فورد برای آمریکایی ها، و هوندا برای ژاپنی ها

6.2K239
Advertisement